1. ROZVOJ MĚSTA A INVESTICE

  • Prioritou v rámci investic je rekonstrukce radnice a optimální způsob jejího financování (kombinace vlastních a cizích zdrojů) s ohledem na přípravu a rozpočtu města, zejména pak s ohledem na výši příjmů a výdajů Opravy vybraných vozovek a chodníků, zpracování střednědobého plánu rekonstrukcí a celoplošných výsprav, včetně okrajových lokalit Skláře, Stanoviště, Chotěnov
  • Posílení odboru investic a dotací z důvodu hledání dalších vhodných dotačních zdrojů (nejen EU, ale i dalších), maximálního využití jejich čerpání a s ohledem na následnou kontrolou, přejímání prací a reklamace
  • U podlimitních zakázek bude snahou preferovat spolehlivé místní podnikatele, kteří také dostanou u ostatních zakázek možnost se do nich přihlásit
  • Budování venkovního koupaliště v areálu městského bazénu, drobné úpravy koupaliště Lido Rekonstrukce budovy Lil a její ponechání v majetku města