2. EKONOMIKA A SPRÁVA MAJETKU

  • Větší důraz na efektivnější využívání majetku města aktivním hledáním nájemců nebytových prostor
  • Zefektivnění činností společností, ve kterých má město obchodní podíl, především pak ve vodárenské a kapitálově silné společnosti CHEVAK, kde je město třetím největším akcionářem je nezbytné hájit zájmy města zejména s ohledem na vývoj ceny vodného a stočného v regionu
  • Minimalizovat žádosti o dotaci na tzv. měkké projekty, jejichž výsledky bývají maximálně obsáhlé studie, které ale občanům města nepřinášejí žádný užitek
  • Audit pohledávek města a pokračovat v nastaveném mechanismu pro následné vymáhání a především předcházení vzniku nových pohledávek
  • Příprava vyrovnaného, ale “odvážného” rozpočtu, čímž by se předešlo neuváženému utrácení na konci hospodářského období
  • Řešení ruin v centru města – osobní jednání s majiteli