Rekonstrukce radnice neznamená konec ostatních investic

Opravit budovu městského úřadu bude pro příští zastupitele povinností. Důležité je ale také zvolit vhodný způsob financování. Rozumně se jeví kombinace vlastních a cizích zdrojů. Přestože se jedná o investiční prioritu, neměla by vystavit stopku dalším projektům.

Komunikace, veřejné osvětlení i zhodnocování městského majetku. To jsou oblasti, kam je nezbytné investovat, a to průběžně, tedy i během rozsáhlé rekonstrukce radnice. Dořešena není dopravní obslužnost školských zařízení, či parkovacích stání a chodníku u nemocnice. Neustále se skloňuje také rozvoj města a zvyšování atraktivity Mariánských Lázní. Možná nastal čas, kdy by se mělo začít vážně debatovat o možnosti vybudování venkovního koupaliště přímo ve městě. S ohledem na stávající zázemí, infrastrukturu i lokalitu by připadal v úvahu například areál městského bazénu. Na životaschopné řešení marně roky čeká také dříve honosná, nyní uvadající, knížecí Vila Lil, která je majetkem města.