Podpora školství? Materiální pomoc i podmínky pro mladé učitele

Pozornost by se měla upnout také na rozvoj a stabilizaci školství. V Mariánských Lázních musí směřovat od mateřských škol, přes základní, až po školy střední. Podpora by měla zahrnovat materiální podmínky, kapacity družin, ale také myslet na mladé učitele.

Neustále by měly být vylepšovány materiální podmínky školských zařízení, a to všech stupňů a především systematicky. Nejedná se pouze o počítače, dataprojektory či interaktivní tabule, ale také o dílny, tělocvičny a sportoviště ve školských areálech. Škvárový ovál bychom asi do standardu dnešní doby nezařadili. Do ideálních podmínek škol jistě patří také dostatečné kapacity školních družin, proto i zde je důležitá

podpora města. Vzhledem k celorepublikovému vývoji, kdy se nedaří učitele, kteří odcházejí do penze, nahrazovat mladými nástupci, by měla být pozornost a podpora města věnována také vytváření podmínek pro mladé kantory. Ideálně v podobě bytů, ale také prostřednictvím rekvalifikačních programů nebo benefitů, jako jsou permanentky do sportovních a kulturních zařízení.