Sdílíme zkušenosti s rozumným mládím

Změna pro Mariánské Lázně je sdružení, které má v lázeňském městě již letitou tradici. Zajímavá je symbióza kandidátních listin, která pravidelně kombinuje zkušenost s dravým mládím. Pro nové volební období nominovala Změna rozumné mládí úplně do popředí. Proč? Protože jsou svědomití, kvalifikovaní, mají zkušenosti se zdejším komunálním prostředím a mají město i občany čím obohatit.

Zleva 1. řada: Vladislav Bláha, Andrea Pěnkavová, Soňa Kalodová, Jiří Škroch, Radka Dobrovolná Küffnerová, Olga Váchalová, Kamil Špindler. 2. řada: Tomáš Marzy, Josef Vohlídal, Vladislav Bláha ml., Stanislav Česal, Miloslav Pelc, Petr Hála, Milan Pěnkava

Zástupci Změny nikdy nebyli mlčícím hlasem
Přestože sdružení prochází generační obměnou, děje se tak pozvolna a zcela přirozeně. Letití představitelé veřejné- ho života si vychovávají své nástupce a předávají zkušenosti. Sám název napovídá, že strana, kterou tvoří, obyčejní, ale aktivní občané města, je na-

kloněna změnám a rozvoji. Končící volební období ale ukázalo, že nastane-li změna příliš radikální, výsledný užitek je velmi ochuzen. V posledních třech volebních obdobích měla Změna v zastupitelstvu vždy nějakého zástupce, který nikdy nebyl pouze tichým divákem do počtu jednadvacetičlenného zastupitelstva. Během posledních čtyř let to

bylo poprvé v řadách opozice. Všechny tyto zkušenosti sdílí Změna nejen se svými členy a příznivci, ale také s veřejností. Poslední zkušenost potvrdila, že z pozice opozičního zastoupení může zvolený zástupce řadu rozumných věcí podpořit, další okomentovat i rozporovat, ale málo co prosadit. Změna je ve vašich rukou.