3. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

  • Ve spolupráci s oběma kraji a zdravotními pojišťovnami podpořit projekty, které povedou k zajištění zdravotních služeb – chirurgické i lékařské pohotovosti v odpoledních hodinách, o víkendech i svátcích, pro občany a návštěvníky města
  • Odstranění ruiny nedaleko nemocnice a podpora vzniku parkovacích míst i chodníku v okolí nemocnice, parkoviště může sloužit i pro vlakovou zastávku u nemocnice
  • Ve spolupráci s krajem a sousedními obcemi vytvořit podmínky pro poskytování sociálních služeb v potřebné kvalitě a rozsahu. K tomu usilovat, aby zdůvodněné potřeby oblasti byly zařazeny do krajské sítě sociálních služeb
  • Podpora klubu důchodců