4. ŠKOLSTVÍ

  • Zachování sítě školských a předškolních zařízení, včetně materiálně technických podmínek pro školy, a kapacity školních družin
  • Spolupracovat s krajem, aby zůstala zachována síť středních škol a naopak vrátit učební obory do Mariánských Lázní – i cestou hledání spolupráce s budoucími zaměstnavateli
  • Reagovat na odliv “deváťáků” na studia
  • Podpora přílivu nových učitelů