5. BYDLENÍ A KAŽDODENNÍ ŽIVOT

  • Podpora projektů vedoucích k nabídce dostupného bydlení, zejména pro oblast zdravotnictví a školství, ale i pro stabilizaci obyvatel města
  • Výstavby dostupných bytů ve městě (příprava pozemků k bytové výstavbě a hledání vhodných investorů) Sídlištní problematika (parkování, nepořádek, zeleň atd.)
  • Snaha o dosažení lepších výsledků především v systematickém monitorování pořádku a také flexibilním odstraňováním vzniklého nepořádku
  • Zlepšení informovanosti všech věkových skupin obyvatel, pouze facebook nestačí, efektivnější využívání ostatních komunikačních kanálů (web, tištěná média)