6. DOPRAVA / PARKOVÁNÍ

  • Sjednocení systému parkování ve městě vyváženě řešící potřeby občanů i návštěvníků – parkovací dům, parkovací místa, centrální parkoviště – vše je v majetku města
  • Vyřešení dopravní obslužnosti školských zařízení
  • Podporovat spojení města s okolními městy Karlovy Vary, Plzeň, Praha