7. SJEDNOCOVÁNÍ MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ SPOLEČNOSTI

  • Maximální spolupráce města s Léčebnými lázněmi a dalšími subjekty z oblasti cestovního ruchu
  • Posílení marketingu města jako celku – město by mělo být vlajkovou lodí, ke které se připojí jednotlivé subjekty cestovního ruchu, nikoliv naopak
  • Spolupráce napříč politickými stranami – chceme uspokojovat potřeby města a jeho občanů, nechceme dělat “velkou politiku”